درباره ما

پویش مهر کسری، تیمی مجرب با رویکرد صنعتی است که آموزش، پژوهش و فناوری از ارکان اصلی آن محسوب میشود. این گروه با هدف حرکت در مسیر توسعه و ارتقای آموزش و فناوری در جامعه گام برداشته است. این گروه با اجرای دوره­های آموزشی به ارائه مهارت­ها، دانش­ها و بینش­های مورد نیاز متقاضیان می­پردازد. گروه پویش مهر کسری خود را ملزم می داند با توجه به روند دگرگونی­های شگرف در عرصه­های اقتصادی، فرهنگی، فناوری و اجتماعی، نیازهای تازه و نوظهور آموزشی، پژوهشی و فناوری را از طریق طرح های پژوهشی، عارضه­یابی و بهبود صنایع، شناسایی و مستندسازی نیازهای فناورانه، مطالعات امکان­سنجی طرح­ ها و خدمات متنوع با بهره­مندی از اساتید برجسته کشور، روش های آموزشی نوین و همچنین سودمندی از مجوزهای داخلی و بین­المللی، تامین نماید. اهتمام این گروه بر برگزاری دوره های آموزشی با بهره­گیری از استادان برجسته و روش های نوین، منجر به نتایج درخشانی شده به طوری که این گروه موفق به اخذ تقدیرنامه های ارزشمندی در این زمینه گردیده است. گروه پویش مهر کسری با برنامه ­ریزی اصولی از بدو تاسیس تاکنون، موجب ارتقای سطح آموزش در بین فعالان صنعت و دانش پژوهان شده است. این گروه با برخورداری از دانش و تجربه در رشته های مختلف صنعتی، به برگزاری دوره های تخصصی در میان فعالان صنعت اقدام و متعهد به موفقیت آنان شده است. اکنون گروه پویش مهر کسری با برخی دانشگاه های برجسته همکاری هایی را در زمینه های فناوری و پژوهشی آغاز کرده است.